סינמטק שדרות
שדרות, שער הנגב
Sderot_C@smile.net.il :סינמטק שדרות מייל