הגלריה של שוש
קיבוץ כפר עזה
08-6809233
segev_s@kfar-aza-org.il :הגלריה של שוש